ДОБРЕ ДОШЛИ!www.jobs-pl.orgсряда, 20 април 2016 г.

Курсове за водачи на мотокари и електрокари


НАЧАЛО НА КУРСА: 16.05.2016г

Сдружение „Регионален бизнес център Плевен организира курсове за втора квалификационна степен за работа и управление на електрокари и мотокари до десет тона.
Обучението се провежда по утвърдена програма съгласно наредба № 1 от 10 април 2006 г. за придобиване или признаване на правоспособност за работа с електрокари и мотокари в предприятията. Курсовете се провеждат от квалифицирани преподаватели, с включени съвременни и иновативни форми на обучение.
Придобиват се знания за устройството, експлоатацията, изисквания за безопасни условия на труд при работа с мотокари и електрокари, сервизно поддържане, в съответствие с изискванията на фирмите производители.
Практическите занимания по обслужване, ремонт и управление се провеждат в база на фирма вносител и оторизиран представител на машини и съоръжения за подемно транспортни дейности.
Обучението е модул за част от професия „Монтьор на транспортна техника”
Изпитите се провеждат по изпитни теми и задания  за работа с мотокар и електрокар.
След завършване на курса се издава Удостоверение за част от професия (3-37) и Свидетелство за правоспособност (3-114) на МОН.
Свидетелството за правоспособност и Удостоверението са валидни за територията на ЕС след превод и легализация.
Обучението се провежда в групова и индивидуална форма.

Обучението може да бъде извършено и в района на фирма възложител при сформиране на група.  
За курсове проведени на мотокар осигурен от фирмата поръчител на обучението , се ползват специални отстъпки и преференции.

Изисквания: 
Завършено минимум основно образование и навършени 18 години.

Необходими документи за записване

·         Копие на шофьорска книжка.
·         Копие на лична карта.
·         Копие на свидетелство за завършено минимум основно образoвание.
·         Снимка за документи - 2бр.

Сдружение „Регионален бизнес център Плевен” провежда и опреснителни курсове за непрекъснато професионално обучение - за поддържане и актуализиране на придобитата правоспособност за работа с мотокари и електрокари на всеки 5 години.